Fra Jylland o
FærgeSelskab Ruter Telefon
Agger – Thyborøn 30 97 03 36
Nordborg Kommune Ballebro – Hardershøj 30 74 15 07
Scandlines Esbjerg – Fanø 33 15 15 15
Andelsfærgeselskabet Læsø Frederikshavn – Læsø 98 49 90 22
Fursund Færgeri Fur – Branden 97 59 30 50
I/S Grenaa – Anholt Færgefart Grenaa – Anholt 86 32 36 00
Hals – Egense Færgefart I/S www.Hals-Egense.dk 98 25 12 77
Samsø Linjen Hou – Samsø 70 10 17 44
Aabenraa Kommune Laddenhøj – Barsø 74 61 77 74
Mellerup – Voer Færgefart Mellerup – Voer 86 44 13 38
Søby – Mommark Fond Mommark – Søby 62 58 17 17
Limfjordens Færgerederi I/S Mors – Thy
Nees – Ginnerup
30 97 35 24
HTS Boat Mårup Havn – Tunø 30 97 17 71
Hov-Tunø-f;ærgen
Odder Kommune
Tunøfærgen
Færge: 30 86 36 27
Tlf 87 80 39 80
Fax 86 55 69 33
Rederiet Limfjorden Rønbjerg Huse – Livø 98 67 65 25
Vejle Amts Trafikselskab Snaptun – Endelave
Snaptun – Hjarnø
75 68 91 75
75 68 33 45
Hvalpsund – Sundøre Færgefart I/S Sundøre – Hvalpsund 30 98 22 69
Thyborøn – Agger Færgefart a.m.b.a. Thyborøn – Agger 97 83 17 12
Udbyhøjfærgen Udbyhøj S – Udbyhøj N 86 47 31 88
Venø Færgefart Venø – Kleppen 97 86 80 44
Haderslev Kommune Årø – Årøsund 74 58 44 01